Återinskrivningsperioden är nu igång !

Bästa föräldrar / vårdnadshavare,  Det är ett nöje att meddela att det nu går att återinskriva eleverna på skolan. Återinskrivning kan göras mellan 2024-04-10 och 2024-04-24. Liksom tidigare år görs återinskrivningen av ditt/dina barn endast online, via EDUKA-plattformen.

Bästa Lyckönskningar 2024!

LFSL riktar sina varmaste lyckönskningar till hela gemenskapen och alla samarbetspartners om god hälsa, lycka och framgång under 2024. Meddelande till alla familjer Kära elever och föräldrar! Några dagar innan vi återvänder till skolan vill jag på uppdrag av all personal på Lycée Français Saint Louis framföra våra varmaste önskningar för 2024. Låt oss hoppas …

Läs mer

En fin ceremoni för erhållna DNB-diplom 2023 !

Tisdagen den 14 november hölls en examensceremoni i aulan på Lycée Français Saint Louis. En stor samling lärare, utbildningspersonal och familjer samlades för att fira de 58 elever som i juni fick sitt Diplôme National du Brevet med 98 % godkända betyg, varav 64,4 % med “Très bien” och 25,4 % med “Bien”. I närvaro …

Läs mer

Studenten 2023 !

Fredagen den 16 juni ägde den traditionella studentceremonin rum för att fira att avgångseleverna i Terminale avslutat sin gymnasieutbildning och därmed tagit steget in i studentvärlden. Iklädda sina mössor välkomnades studenterna och deras lärare in i Aulan av elever i 1ère under en häck av röda rosor. Ceremonin var sedan ett tillfälle för Frankrikes Ambassadör …

Läs mer

Perioden för återinskrivning 2023-24 är öppen

Bästa föräldrar / vårdnadshavare,   Jag är glad att kunna informera er om att perioden för återinskrivning kommer vara öppen från 21 april till 10 maj 2023.  Liksom tidigare år kommer återinskrivningen av ditt/dina barn endast att ske online, via EDUKA-plattformen, som ni hittar genom att klicka på denna länk (eller på skolans hemsida, under fliken Inskrivninsprocessen):  https://lfsl.eduka.school …

Läs mer

Meddelande från Styrelsen

Vänligen se meddelande nedan från Styrelsen till skolgemenskapen på LFSL. Meddelande från Styrelsen

Välkomstmeddelande från Rektorn

Bästa Föräldrar, Å hela personalen på Lycée Français Saint Louis i Stockholms vägnar, vill jag uttrycka vår glädje över att välkomna de elever som anförtrotts oss detta nya läsår. Under de senaste veckorna har lärarna och personalen arbetat hårt för att ge våra elever ett varmt välkomnande och ett läsår rikt på både akademiskt och …

Läs mer

Studentceremoni 2022

Den 10 juni hade vi den stora glädjen att fira våra studenter i Terminale. Under ceremonin hölls tal till studenterna av rektor Aurélien Loyson, ambassadrådet Diane Doucerain, samt svensk biträdande rektor Rebecca Lemberger. Eleverna Léa Yaacoub och Pascal Houssemaine höll ett tal till sina lärare och klasskamrater. Eleverna mottog sina svenska gymnasiediplom och fick en …

Läs mer

Meddelande från Rektorn

Jag önskar informera er om att vi kommer att välkomna Denis RAVAILLE som rektor på LFSL i avtal med AEFE, från och med den 21 augusti 2022.Vi kommer även att välkomna Fabrice PAILHES som Låg-och mellanstadiechef (CP-CM2) från och med den 21 augusti 2022. Med vänliga hälsningar, Aurélien LOYSON, Rektor

En Baccalauréat Français International

LFSL kommer fr.o.m. läsåret 2022/2023, att erbjuda en trespråkig Baccalauréat Français International (BFI) – franska, engelska, svenska Baccalauréat Français International