Återinskrivningsperioden är nu igång !

Bästa föräldrar / vårdnadshavare, 

Det är ett nöje att meddela att det nu går att återinskriva eleverna på skolan. Återinskrivning kan göras mellan 2024-04-10 och 2024-04-24.

Liksom tidigare år görs återinskrivningen av ditt/dina barn endast online, via EDUKA-plattformen.