En Baccalauréat Français International

LFSL kommer fr.o.m. läsåret 2022/2023, att erbjuda en trespråkig Baccalauréat Français International (BFI) – franska, engelska, svenska Baccalauréat Français International