Meddelande ang. skolstarten efter lovet

Vänligen se länk nedan för ett meddelande från rektorn till alla inom LFSL, beträffande skolstarten efter höstlovet. Meddelande från Rektorn

Rektorn till Medlemmarna i LFSL

Efter en tid av upptäckande av vår fina skola är jag glad att kunna konstatera att vi åtnjuter en lugn och fridfull miljö, vilken bidrar till lärande och akademisk framgång. Lärarna på vår skola (élémentaire och secondaire) erbjuder en mängd pedagogiska projekt (77 projekt inlämnade för läsåret 2020-2021) för att främja kulturell öppenhet och utvecklingen …

Läs mer

Protokoll för hygienrutiner 2020-2021

Vänligen se länkar nedan till skolans protokoll för hygienrutiner och pedagogiska anpassningar, plan för distansundervisning, samt likabehandlingsplanerna för låg- och mellanstadiet, samt högstadiet och gymnasiet för skolåret 2020-2021. PROTOKOLL FÖR HYGIENRUTINER OCH PEDAGOGISKA ANPASSNINGAR  SKOLÅR 2020-2021 LIKABEHANDLINGSPLAN 2020-2021 – HÖGSTADIET / GYMNASIETLIKABEHANDLINGSPLAN 2020-2021 – LÅG-OCH MELLANSTADIET

Elevrepresentanternas utbildningsdag

Onsdagen den 7 oktober fick alla elevrepresentanter en halv dags utbildning för att hjälpa dem att fullgöra sin roll (högstadieelever på morgonen och gymnasieelever på eftermiddagen). Denna utbildning leddes av Sarah Lempereur, Biträdande rektor och Olivier Cureau, CPE. Utbildningen av klassrepresentanter är ett starkt ögonblick i byggandet av rollen som medborgare. Att vara elevrepresentant kan …

Läs mer

Författaren-journalisten Olivier Truc på LFSL

Fredagen den 25 september 2020 fick eleverna i årskurs 3 på LFSL nöjet att träffa författaren och journalisten Olivier Truc som presenterade sin senaste bok, L’Affaire Nobel, vilken gavs ut i september 2019.Seminariet anordnades av Antoine Vermauwt, lärare i historia och geografi, i samarbete med skolbibliotekarien Anne Ruchaud. Det var ursprungligen tänkt att äga rum …

Läs mer

Europeiska språkdagen

Europeiska språkdagen äger rum den 26 september varje år. Det skapades av Europarådet och organiseras tillsammans med Europeiska unionen. Det är ett tillfälle att öka allmänhetens medvetenhet om vikten av språkinlärning och att främja Europas språkarv. Språkklasserna på élémentaire och collège på LFSL uppmärksammade dagen och fick i uppgift att skriva pratbubblor på alla olika …

Läs mer