Rektorn till Medlemmarna i LFSL

Efter en tid av upptäckande av vår fina skola är jag glad att kunna konstatera att vi åtnjuter en lugn och fridfull miljö, vilken bidrar till lärande och akademisk framgång.
Lärarna på vår skola (élémentaire och secondaire) erbjuder en mängd pedagogiska projekt (77 projekt inlämnade för läsåret 2020-2021) för att främja kulturell öppenhet och utvecklingen av våra elever och era barn.

De flesta av projekten har validerats, vissa (särskilt de med övernattningar) väntar fortfarande på validering, med anledning av eventuella förändringar i de sanitära förhållandena och reglerna.
Jag tar tillfället i akt i detta brev att påminna om att bibehålla ett förebyggande agerande och att ni följer protocole sanitaire et pédagogique som finns online på LFSL: s webbplats (www.lfsl.net).
Detta protokoll, validerat av alla organ, kan aktiveras på tre olika nivåer och uppdateras därför regelbundet. Jag rekommenderar er att läsa det och förklara innehållet för era barn. Ni kan t.ex. påminna om rekommendationerna om att tvätta händerna ofta och hålla social distansering.

Höstlovet närmar sig och jag hoppas att det kommer att vara en källa till vila och olika nöjen för våra elever, men också för fortsatt inlärning. Conseils de classes för den första trimestern kommer att äga rum från 30 november till 3 december 2020 och rencontres Parents/Professeurs från 7 till 10 december 2020. Vi vet idag inte i vilken form dessa kommer att ske.

Jag önskar er alla ett härligt lov.
Med vänliga hälsningar,
Aurélien LOYSON, Rektor