Protokoll för hygienrutiner 2020-2021

Vänligen se länkar nedan till skolans protokoll för hygienrutiner och pedagogiska anpassningar, plan för distansundervisning, samt likabehandlingsplanerna för låg- och mellanstadiet, samt högstadiet och gymnasiet för skolåret 2020-2021.

PROTOKOLL FÖR HYGIENRUTINER OCH PEDAGOGISKA ANPASSNINGAR  SKOLÅR 2020-2021
LIKABEHANDLINGSPLAN 2020-2021 – HÖGSTADIET / GYMNASIET
LIKABEHANDLINGSPLAN 2020-2021 – LÅG-OCH MELLANSTADIET