Elevrepresentanternas utbildningsdag

Onsdagen den 7 oktober fick alla elevrepresentanter en halv dags utbildning för att hjälpa dem att fullgöra sin roll (högstadieelever på morgonen och gymnasieelever på eftermiddagen). Denna utbildning leddes av Sarah Lempereur, Biträdande rektor och Olivier Cureau, CPE.

Utbildningen av klassrepresentanter är ett starkt ögonblick i byggandet av rollen som medborgare. Att vara elevrepresentant kan inte improviseras och kräver teoretiska såväl som praktiska bidrag. För att delta i full kunskap om fakta i de olika representativa organ som finns i skolan, stöds studenterna i uppbyggandet av sin rolls som medborgare.

Här är programmet för denna utbildning och de ämnen som togs upp:
• Personalens roll och funktion inom skolan
• Institutionella organ
• Påminnelse om skolans regler
• Representantens häfte med några råd om rollen
• Funktionen för ett klassråd

Halvdagen slutade med en simulering av ett klassråd där alla kunde ta en roll för att kunna sätta sig i verkliga förhållanden. Studenterna gillade verkligen den här övningen som var som på riktigt, som om du var där!