Fransk utbildning utomlands – berättelser

Elever, alumner, personal och föräldrar till AEFE-nätverket har ordet! Genom sina erfarenheter och sina perspektiv delar med sig av vad som för dem är styrkorna i AEFE-nätverket, med sina 540 skolor i 138 länder som samlar mer än 365 000 elever, och styrkorna i det franska utbildningssystemet, som bidrar till Frankrikes inflytande utomlands. Gonzalo, tidigare …

Läs mer

Vecka 10 – Distansundervisning på collège och Lycée

Med anledning av de nya rekommendationerna från Smittskydd Stockholm, kommer undervisningen att ske på distans för collège och lycée,  från 08 mars till 12 mars 2021. Élémentaire kommer att fortsätta ha närundervisning. https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2021/02/nya-regionala-rekommendationer/ Med vänliga hälsningar, Aurélien LOYSON Proviseur / Rektor

Meddelande från Rektorn – Sportlovet

Vänligen se nedan meddelande från Rektorn, samt länkar till information om de kommande klassråden, Skolkalendern 2021-2022 och Skolloven 2021-2022. Meddelande från Rektorn – SportlovetConseils de classe 2ème trimestre 2020-2021 (på franska)Calendrier scolaire 2021-2022 (på franska)Congés scolaires 2021-2022 (på franska)

Creative Book Projects

Eleverna i engelsk litteratur-grupperna i 6ème och 5ème arbetade nyligen med kreativa bokprojekt kring en bok på engelska eller författare efter eget val.När projekten var klara presenterade eleverna resultaten för hela klassen. De visade på mycket kreativitet ! Här ges några exempel på de olika projekten (som också illustreras på bilderna nedan) • Karta – …

Läs mer