Välkomstmeddelande från Rektorn

Bästa Föräldrar, Å hela personalen på Lycée Français Saint Louis i Stockholms vägnar, vill jag uttrycka vår glädje över att välkomna de elever som anförtrotts oss detta nya läsår. Under de senaste veckorna har lärarna och personalen arbetat hårt för att ge våra elever ett varmt välkomnande och ett läsår rikt på både akademiskt och …

Läs mer