MELODYS, musik för att hjälpa mot inlärningssvårigheter

Som en del av skolprojektet och särskilt i sin önskan att stödja elever med särskilda behov under hela sin skolgång, har LFSL sedan två år tillbaka implementerat Mélodys-metoden, som är en musikalisk pedagogik specialiserad på inlärningssvårigheter (dys, tdah, HPI). Vad är Mélodys-metoden? Mélodys-metoden är ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som innefattar: en specifik musikpedagogik anpassad till dysstörningar …

Läs mer

Cinécourts en Herbe 2021

I år bjuder Cinécourts en Herbe återigen in elever från skolor runt om i världen att göra kortfilmer, högst 10 minuter långa, på franska eller med franska undertexter. Olika kategorier föreslås: genrekategorier (tecknat, fiktion, dokumentär, klipp, etc.) och ålderskategorier. Temat är fritt. Man kan även följa ett av de teman som föreslås i år: “Solidaritet”, …

Läs mer

“Endlich meine Shültute!” – Äntligen min “skolstrut”!

Vilken stor överraskning i början av skolåret! Det var inte så mycket att lära sig det tyska alfabetet eller dagarna och månaderna som entusiasmerade de 25 eleverna i 5ème, som började i tyska som LV2, utan det var den berömda “Schultüten”. Vanligtvis är det de unga tyska eleverna som börjar i första klass i skolan …

Läs mer