Protokollet för hygienrutiner och pedagogiska anpassningar uppdaterat

Vänligen se nedan meddelande från Rektorn beträffande skolstarten i januari 2021 och uppdateringen av Protokollet för hygienrutiner och pedagogiska anpassningar.
Meddelande från Rektorn