Meddelande från Rektorn

Jag önskar informera er om att vi kommer att välkomna Denis RAVAILLE som rektor på LFSL i avtal med AEFE, från och med den 21 augusti 2022.Vi kommer även att välkomna Fabrice PAILHES som Låg-och mellanstadiechef (CP-CM2) från och med den 21 augusti 2022. Med vänliga hälsningar, Aurélien LOYSON, Rektor