Medvetenhet mot mobbning i skolan

Som en del av utbildningsplanerna för hälsa och civilkurage ägnade LFSL två dagar, den 25 september och 9 oktober, åt att öka elevernas medvetenhet kring trakasserier, diskriminering och alla former av våld i skolan.Eleverna i klasserna “4ème” till “Terminale” tillbringade en halv dag för att se en film om trakasserier, vilket följdes av en diskussion …

Läs mer

Kommunikationspolicy

En information till föräldrar angående LFSL:s kommunikationspolicy (på engelska) finns på länken nedan: LFSL: s kommunikationspolicy