Medvetenhet mot mobbning i skolan

Som en del av utbildningsplanerna för hälsa och civilkurage ägnade LFSL två dagar, den 25 september och 9 oktober, åt att öka elevernas medvetenhet kring trakasserier, diskriminering och alla former av våld i skolan.
Eleverna i klasserna “4ème” till “Terminale” tillbringade en halv dag för att se en film om trakasserier, vilket följdes av en diskussion med skolhälsoteamet och lärarna.

Filmen “Den dagen jag brände mitt hjärta” sändes i november 2018 på TF1 inför nationaldagen mot trakasserier som organiserats av det franska utbildningsministeriet.
Filmen berättar den sanna historien om Jonathan, en gymnasieelev som försöker ta livet av sig genom att sätta eld på sig själv, för att få ett slut på trakasserierna som han har drabbats av i flera år. Den unga mannen har överlevt och utbildar nu andra unga människor om mobbning i skolans konsekvenser.

Denna fiktiva verklighet är ett bevis på de processer med trakasserier som kan uppstå mellan elever.
Efter visningen uppmanades eleverna att dela sina känslor:
“Mycket rörande, jag hade svårt att tro att filmen är baserad på sann historia, att människor verkligen kan ha begått sådana handlingar utan att tänka på konsekvenserna. “
“Jag är mycket imponerad av den här filmen: den visar verkligen olika människors roller men också det faktum att det inte är bra att bevittna trakasserier”
“Det som hände med Jonathan är hemskt. Vi har sett i filmen att mobbarna ibland inte inser vad de gör. “
“Att bli medveten om smärtan orsakad av trakasserier är nödvändig, jag är lättad över att ha blivit medveten om den. “
“Mobbare är ofta för detta mobboffer, de inser inte sina handlingar förrän det värsta händer. “
“Jag tror inte att det finns trakasserier här, men samtidigt bara för att jag inte ser det, betyder det inte att det inte finns det. “
“Den här filmen hjälper till att inse vad som händer i skolorna och vad man inte känner till om människors liv och våra familjer också. “

Skolhälsoteamet och lärarna kunde fortsätta utbytet med eleverna genom rollspel och diskussioner med dem om värderingar som empati och civilkurage.

Se videon nedan: