Meddelande ang. skolstarten efter lovet

Vänligen se länk nedan för ett meddelande från rektorn till alla inom LFSL, beträffande skolstarten efter höstlovet.

Meddelande från Rektorn