Bästa Lyckönskningar 2024!

LFSL riktar sina varmaste lyckönskningar till hela gemenskapen och alla samarbetspartners om god hälsa, lycka och framgång under 2024.

Meddelande till alla familjer

Kära elever och föräldrar!

Några dagar innan vi återvänder till skolan vill jag på uppdrag av all personal på Lycée Français Saint Louis framföra våra varmaste önskningar för 2024. Låt oss hoppas att det kommande året ger en god hälsa och framgång för var och en.

Och vad kan vara mer symboliskt än ett kort som tagits fram av College Art Club för att illustrera skolans nyårsönskningar till er alla? Må det bringa hopp, glädje, lycka och framgång!

Vi ser fram emot att träffa er alla igen den 9 januari, utvilade och engagerade inför andra halvan av skolåret!

Denis RAVAILLE
Rektor, Lycée Français Saint Louis de Stockholm