Byggandet av en ny kommunal förskola påbörjas

Meddelande till samtliga berörda inom stiftelsen LFSL (familjer, elever, barn och personal)

Vi har fått information från SISAB rörande kommande arbete för att bygga en ny kommunal förskola.

Arbetet kommer att inledas 1 december 2020, med att bygga den nya förskolan, som ska ersätta den gamla som är belägen på Essingestråket 24. Denna nya byggnad kommer att vara belägen långt från vår huvudentré, i ena hörnet av vår skolgård uppe på höjden.

Första etappen kommer att bestå av att markarbete för att möjliggöra byggnation. Denna etapp beräknas vara klar i februari 2021. Den nya byggnaden som kommer att ta emot barn i kommunal verksamhet beräknas stå klar i februari 2022.

På länken nedan finner ni en ritning över projektet, inklusive indikationer på avspärrningar som markeras i blått på ritningen. Vi ber er alla respektera de säkerhetsanvisningar och avståndsanvisningar från SISAB som detta bygge medför.

Vi kommer att publicera den information som Stockholm stad och SISAB sänder oss på vår hemsida lfsl.net och hålla er uppdaterade på processen samt eventuella effekter som vi behöver ta hänsyn till.

Ritning över projektet

Med vänlig hälsning,
Skolledningen