En musikal mot mobbning “Si tout était à refaire”

Som en del av veckan mot mobbning i skolan, har elever i « collège » under flera månader arbetat med att sätta upp en musikal för att utbilda sina klasskamrater i detta ämne.
Denna musikal är skapad av musikläraren på LFSL, Alexandre Pier Federici, som komponerat musiken och skrivit texterna. EPS-läraren, Hélène Lacouque, har ansvarat för koreografin.

Den berättar historien om en elev på collège, Eric, som blir utsatt för obehagliga kommentarer och gester från sina klasskamrater varje dag. Eric lider, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Hans kamrater inser då att det är mobbning de sysslar med och undrar hur de kunde ha handlat annorlunda.

Se musikalen nedan: