“Från mitt fönster ser jag …”

Se klasserna 6B och 6C’s projekt.

Detta projekt skapades av AEFE och syftar till att få klasser att arbeta med att bygga tematiska stadsvandringar i städerna i Nordvästeuropa och Skandinavien.

Oavsett om det är geografiskt, historiskt, konstnärligt, sociologiskt eller vetenskapligt, bör dessa promenader vara en möjlighet för elever att undersöka, ställa frågor, formulera hypoteser och samla in data på fältet och naturligtvis att hitta svaren!

Alla promenader är tillgängliga digitalt och du kan utforska den digitala geografikartan för eleverna i 6B och 6C i Lycée Français Stockholm som skapades under distansutbildningen på historia-geografilektionerna i Sophie Boulengers klasser.

Direkt tillgång till kartan

Tillgång till kartan via hemsidan Balades urbaines