Gymnasieexamen LFSL – behörighet

För att få en Gymnasieexamen krävs att du har:

– läst 2500 poäng (100 poäng/ämne och läsår) och har lägst betyget E i minst 2 250 gymnasiepoäng

– varav lägst betyget E i kurserna Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 och Matematik 1

– och ett godkänt gymnasiearbete (TPT)

För att uppnå en svensk gymnasieexamen krävs även att man väljer vissa spécialités i sin franska Baccalauréat:

För Samhällsvetenskaplig examen gäller följande:

I 1ère: Krav på att välja Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques samt Sciences économiques et sociales.

I Tale: För Samhällsvetenskaplig examen kan man själv välja vilka två spécialités man vill fortsätta med.

För Naturvetenskaplig examen gäller följande:

I 1ère: Krav på att välja Mathématiques, Physique-Chimie och SVT

I Tale: Krav på att välja Physique-Chimie och SVT + Maths complémentaires ELLER Mathématiques + Biologie Suédoise.

OBS! Du behöver titta på www.antagning.se vad som krävs om du är intresserad av att studera vidare i Sverige efter gymnasiet. T.ex. krävs matematik 4, fysik 2, kemi 2 och biologi 2 för en läkarexamen, vilket du endast kan få med en gymnasieexamen NAT, på LFSL. Din franska baccalauréat räcker alltså inte.