Gymnasieexamen LFSL – struktur

Gymnasieexamen på LFSL väljs i Seconde och läses under tre år.

Gymnasieexamen kan väljas fr.o.m. nivå B2 i svenska.

Program

Det finns två program att välja på och valet görs inför årskurs 2, d.v.s. première:

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap (SASAM) – här förkortat SAM

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap (NANAT) – här förkortat NAT

Innehåll

SAM och NAT

​Svenska 1, 2, 3: 3 timmar/vecka
Kursplaner: Svenska 1Svenska som andraspråk 1Svenska 2Svenska som andraspråk 2Svenska 3, Svenska som andraspråk 3

SHS 2nde : 2 timmar/vecka​
​Kursplaner: Historia 1b ,  samt Samhällskunskap 1b

Religionskunskap 1 i 1ère: 1 timme/vecka
Kursplan: Religionskunskap 1

TPT (Gymnasiearbete) = Travail personnel en Terminale : 1 timme/vecka

SAM

SHS 1ère, Tale: 2 timmar/vecka
​Kursplaner: Historia 2aSamhällskunskap 2, Samhällskunskap 3

Religionskunskap 2: 1 timme/vecka Kursplan: Religionskunskap 2

Psykologi 1: 1 timme/vecka
Kursplan: Psykologi 1

NAT

Kurser som ingår i den Samhällsvetenskapliga examen, men inte i den Naturvetenskapliga kan väljas till, i den mån det går att lösas schematekniskt.

Se Skolverkets hemsida för kursplaner.