Håll Sverige Rent 2020

LFSL deltar i Håll Sverige Rent 2020.

Svensklärarna på låg- och mellanstadiet uppmärksammade Håll Sverige Rent-dagen som i år hölls den 19 september, genom att ta med klasserna CM1 SIS, CE1, CE2, CP och CM2 ut för att plocka upp skräp i fredags.

Att sensibilisera barn och unga mot nedskräpning är en bra pedagogisk utgångspunkt i lärandet om miljö och hållbar utveckling. I år deltog över 80 000 personer i hela Sverige, från norr till söder, både unga och äldre.

Svensklärarna Jenny Lizot, Ann Vuille-dit-Bille och Sandrine Sassi-Nylén var ute med sina svenskklasser hela dagen, från kl. 08.00 till kl. 15.00. Här nedan ser ni ett bildkollage som visar en del av det som plockades upp!

Håll Sverige rent är en ideell organisation som grundades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack och arbetar för att minska nedskräpning i samhället.

Mer information på Håll Sverige rents hemsida:  https://hsr.se/.