Hommage

För information kommer ett utbyte och en tyst minut att äga rum tisdagen den 3 november 2020 kl 9.45 för hela skolgemenskapen som hommage till vår kollega från Frankrike. Tid för diskussion om frihet och skolans roll planeras under veckan.