Information om arbetena på skolgården

Vi vill informera om arbetena på skolgården som utförs på uppdrag av SISAB, skolbyggnadens ägare.

Under de senaste dagarna har mycket arbete gjorts för att skydda byggnadsområdet (dubbla byggstängsel med ett externt staket en meter från det inre staketet) och för att säkerställa säkerheten för alla användare. Vi fortsätter diskussionerna med SISAB och det företag som ansvarar för arbetena för att samordna och säkra detta område samtidigt som vi ser till att kraven för den ordinära säkerheten uppfylls.

Vecka 37 (9-13 september) – Förberedande arbeten för flytten av paviljongen har påbörjats och kommer att pågå i cirka fyra veckor.
Vecka 41 (7-11 oktober) – Preliminär vecka för avlägsnande och återmontering av paviljongen.
Vecka 50 (9-13 december) – Paviljongen ska vara färdigmonterad enligt SISAB.

SISAB kommer att sätta upp en anslagstavla under de kommande veckorna vid huvudingången för att ge löpande information om hur arbetet fortskrider. Ett skydd har satts upp för att undvika sikt över byggplatsen och för att minimera riskerna för alla användare.

Vi rekommenderar att alla använder ingången från Vänskapsvägen och inte längre den från Essingestråket.

Vi är medvetna om besväret detta orsakar för elever och familjer och tackar för er förståelse!