Läroplaner för svenskundervisning

Läroplanerna för svenskundervisning på Låg- och mellanstadiet finns nu tillgängliga på LFSL:s hemsida.

Vänligen klicka på länken nedan för att komma till dokumenten på svenska:

Läroplaner för svenskundervisning