LFSL – COVID – Nya rekommendationer – Protokoll för hygienrutiner och pedagogiska anpassningar 20.01.2022

Meddelande till familjer på skolan

Kära vårdnadshavare,

Nya rekommendationer fr.o.m. den 20 januari 2022 från Folkhälsomyndigheten :
Om en elev testar positivt för covid-19 ska han/hon isoleras hemma under en period om 5 dagar fr.o.m. de första symtomen.
Om en medlem i hushållet förklaras positiv (hushållskontakt) är karantän inte längre obligatoriskt för den som redan fått sin tredje dos vaccin eller som redan har testats positivt för covid under de senaste 3 månaderna, (se länk nedan)
Enligt rekommendationerna från Smittskydd Stockholm (daterad 20 januari 2022) kommer vi endast att kommunicera om förekomsten av covid-fall inom samma klass om vi observerar en ny smittkedja.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/mycket-hog-smittspridning-av-covid-19-kraver-anpassade-forhallningsregler-och-prioriterad-testning/

Närundervisning är fortfarande normen, enligt rekommendationer från de svenska myndigheterna.
Protokollet för hygienrutiner och pedagogiska anpassningar uppdaterades den 20.01.2022 med hänsyn till de nya rekommendationerna.
Under denna tuffa period är vi tacksamma att vi kan räkna med solidariteten från alla berörda (vårdnadshavare, personal, elever).
Vi tackar för er förståelse och ert bidrag till att Protokollet för hygienrutiner och pedagogiska anpassnignar efterföljs. Protokollet finner ni genom att följa denna länk.

Med vänliga hälsningar,

Aurélien LOYSON
Proviseur / Chef d’établissement / Rektor / Headmaster