Lycée français i världen

Från 18 till 22 november 2019, äger den tredje upplagan av Lycée français i världen rum, denna gången med temat “Från förskolan till gymnasieexamen, fransk utbildning för att lyckas” : en utgåva sponsrad av Jean-Michel Blanquer, Frankrikes ungdoms- och utbildningsminister.

Detta tema går som en röd tråd under veckan och illustrerar det djupa syftet med det franska utbildningssystemet: att få eleverna att lyckas och tack vare en solid, lugn och givande skolgång, baserad på humanistiska värden bli morgondagens medborgare.

Sponsorn för detta initiativ, ämnat att öka medvetenheten om franskutbildning utomlands, är ingen annan än Jean-Michel Blanquer, Frankrikes ungdoms- och utbildningsminister. Han sänder ett videomeddelande för att bjuda in till att upptäcka Lycée français i världen, med ambitionen att utveckla detta unika nätverk.