Meddelande från AEFE:s chef

I samband med starten av det nya läsåret 2019 sänder Olivier Brochet, chef för AEFE, ett videomeddelande till alla skolgemenskaper i AEFE-nätverket.