Meddelande från Rektorn – Collège & Lycée

För familjer och elever på Collège

Nivå 2 i protokollet för hälsa och pedagogik har uppdaterats och finns på skolans webbplats (direktlänk) med information om undervisningen från och med måndagen den 15 mars.

• Elementaire (CP till CM2): närundervisning
• Collège (6: e till 3: e): närundervisning
• Lycée (2: a till Tle): hybridundervisning (närundervisning och distansundervisning) varannan vecka fram till den 1 april 2021.
o 1ère och Terminale: Från måndagen den 15 mars 2021 (Q2), närundervisning
o 2: a: Från måndagen den 22 mars 2021 (Q1), närundervisning

Som en påminnelse bibehålls de gällande hälsoreglerna (barriärgester, social distansering).
Att bära mask är obligatoriskt för all personal och för alla elever på collège och på lycée, inomhus och utomhus.

Med vänliga hälsningar,

Aurélien LOYSON
Proviseur / Rektor


För familjer och elever på Lycée

Nivå 2 i protokollet för hälsa och pedagogik har uppdaterats och finns på skolans webbplats (direktlänk) med information om undervisningen från och med måndagen den 15 mars.

• Elementaire (CP till CM2): närundervisning
• Collège (6: e till 3: e): närundervisning
• Lycée (2: a till Tle): hybridundervisning (närundervisning och distansundervisning) varannan vecka fram till den 1 april 2021.
o 1ère och Terminale: Från måndag 15 mars 2021 (Q2), närundervisning
o 2: a: Från måndagen den 22 mars 2021 (Q1), närundervisning
Vi fortsätter med samma alternering för 1ère / Terminale – Q2 & Seconde-Q1, med anledning av de reservationer för idrotten som redan har gjorts och inte kan bokas om.

Som en påminnelse bibehålls de gällande hälsoreglerna (barriärgester, social distansering).
Att bära mask är obligatoriskt för all personal och för alla elever på collège och på lycée, inomhus och utomhus.

Skolorna rekommenderas även, av myndigheterna, att ägna särskild uppmärksamhet åt elever med stora svårigheter, särskilt om det även finns risk att hoppa av skolan.
Därför kommer vi att inrätta stödgrupper för vissa gymnasieelever under de veckor de är på distans. Målet är att uppmuntra dem, motivera dem, hjälpa dem med arbetsmetoder, organisation, prestation och planering av sina uppgifter.
Detta specifika stöd (några timmar/vecka), kommer endast att erbjudas elever med stora svårigheter. Det är rektor som beslutar om vilka elever som ska få detta stöd. Familjer eller elever kan inte själva be om det. De berörda studenterna och deras familjer kommer att kontaktas via Pronote och detaljerna kommer att presenteras där.

Med vänliga hälsningar,

Aurélien LOYSON
Proviseur / Rektor