Modaliteter för pedagogisk kontinuitet

Bästa föräldrar, bästa elever,

Under denna period, då LFSL inte längre tar emot några elever i sina lokalerna, måste lärarna hålla kontakten med sina elever från 6ème till Terminale och säkerställa en kontinuitet i undervisningen från skolan eller från sitt hem.

Flera lärare träffades idag för att diskutera pedagogisk kontinuitet och definiera några huvudprinciper.

Varje lärare kommer dock att ta den tid som krävs för att sätta upp denna nya undervisningsmetod och behåller sin undervisningsfrihet i valet av de metoder / verktyg som används.

Arbetstid
Det kommer inte att vara möjligt att följa schemat i Pronote timme för timme. Vissa lärare kan vara sjuka eller inte tillgängliga vid vissa tidpunkter.
Eleverna måste därför organisera sitt arbete varje vecka, här är en indikation på schemat enligt nivåerna:

  • 3 till 4 timmars arbete / dag för elever i Collège
  • 5 till 6 timmar arbete / dag för elever i Lycée

Kommunikation

  • Pronote och LFSL-e-mailen kommer att vara de viktigaste verktygen att använda för kommunikation. I Pronote anges det arbete som ska göras; lektioner och korrigeringar av övningar kommer även att delas via detta verktyg.
  • Vissa lärare kan erbjuda eleverna möjlighet att kommunicera via meddelanden / chatt vid behov (Team, skype …) och andra kommer att använda videokonferensverktyg som Discord, Zoom, Adobe Connect, Google Hangout eller Skype.
  • Varje lärare skickar ett meddelande till sin klass om sitt tillvägagångssätt.

Utvärdering

  • Under de första veckorna kan en enkel kunskapskontroll göras i slutet av veckan via frågeverktyget i Pronote.
  • Om distansutbildning skulle vara en längre tid, kommer lärarna att arbeta på sin respektive bedömningsprocess.

Klassföreståndarna kommer att vara fortsatt tillgängliga för sina elever, så att dessa kan ställa frågor eller dela problem kring denna situation.

Vi litar på att våra elever ska använda den här aldrig tidigare skådade perioden, som en möjlighet att upptäcka nya arbetsmetoder och visa autonomi och självdisciplin.

Hälsningar,
Laurent Cantuel, rektor
och lärarteamet.

Modaliteter för pedagogisk kontinuite