Musikal mot mobbning

Som en del av det förebyggande arbetet mot mobbning, gavs ett uppträdande av musikalen ”Si tout était a refaire” (Om allt kunde göras om igen) för föräldrarna den 2 april i aulan på LFSL.

Framträdandet, som gjordes av elever från högstadiet och gymnasiet, följdes av en diskussion om mobbning.
Nästa dag visades musikalen för eleverna i 6:an och 7:an.

Genom musiken och handlingen, syftar detta projekt att göra eleverna medvetna om konsekvenserna av mobbning och visa dem att en klasskamrat, tack vare sin attityd, kan förändra gruppdynamiken och få mobbning att upphöra.