Nytt datum för möte med styrelsen

Styrelsen vill informera om att mötet med föräldrar och personal som planerats den 10 februari flyttas till den 1 april.

Den främsta anledningen till mötet var att informera berörda om de förhandlingar som pågått för att hyra nya lokaler på Lilla Essingen.
Förhandlingarna, som beräknades vara klara under januari månad har nu förlängts, vilket innebär att styrelsen beslutat senarelägga mötet.
Vilka alternativ som gäller på Lilla/Stora Essingen är inte slutligen fastställt.

Övriga möjligheter som diskuterats beträffande ytterligare lokaler i Helenelund och i Nacka är inte längre aktuella.