Perioden för återinskrivning 2023-24 är öppen

Bästa föräldrar / vårdnadshavare, 
 

 Jag är glad att kunna informera er om att perioden för återinskrivning kommer vara öppen från 21 april till 10 maj 2023

Liksom tidigare år kommer återinskrivningen av ditt/dina barn endast att ske online, via EDUKA-plattformen, som ni hittar genom att klicka på denna länk (eller på skolans hemsida, under fliken Inskrivninsprocessen): 
 
https://lfsl.eduka.school

För att få tillgång till all nödvändig information ber vi er att konsultera följande dokument (tillgängliga online eller på dokumentsidan i Eduka): 

Återinskrivningsguiden som beskriver nödvändiga administrativa och tekniska steg ; 

Den preliminära skolkalendern för läsåret 2023-2024 : dess slutliga version kommer att skickas till er efter validering av AEFE; 

• Den ekonomiska förordningen 

 Skolreglerna 
 

 Processen måste slutföras även om du inte återinskriver ditt/dina barn. Valen av vissa valfria kurser, framför allt på gymnasiet, kommer att bekräftas i slutet av läsåret eftersom det just nu pågår en pedagogisk dialog kring de val som ska göras. 
 
 

Trots de rådande omständigheterna har styrelsen återigen valt att inte ändra terminsavgifterna för nästa läsår: detta är en stark signal till skolans gemenskap som jag skulle vilja uppmärksamma er på. Det visar en önskan att på lång sikt följa de elever som har anförtrotts skolan. 
 
På uppdrag av Stiftelsen Lycée Français Saint Louis vill jag tacka er för det förtroende ni har visat för skolan och dess team. 

  Vänliga hälsningar, 

Denis Ravaille, Rektor