Planering av klassråd

Vänligen se nedan planering för klassråden, tredje terminen 2020-2021.

Planering klassråd