Protokoll nivå 2 – hybrid distansundervisning på gymnasienivå

Meddelande till berörda familjer på gymnasiet

Vänligen se nedan brev från Rektorn beträffande distansundervisning för eleverna på gymnasiet.

Meddelande från Rektorn