Studentceremoni 2022

Den 10 juni hade vi den stora glädjen att fira våra studenter i Terminale. Under ceremonin hölls tal till studenterna av rektor Aurélien Loyson, ambassadrådet Diane Doucerain, samt svensk biträdande rektor Rebecca Lemberger. Eleverna Léa Yaacoub och Pascal Houssemaine höll ett tal till sina lärare och klasskamrater. Eleverna mottog sina svenska gymnasiediplom och fick en liten avslutningspresent av LFSL. Sara Segergren och Eve LeRiche mottog även ett “prix d’excellence” för sina extraordinära skolprestationer. Därefter följde traditionsenligt utspring på skolgården.