Svenskt gymnasium – betyg

Svenska betyg

Svenska betyg går från A till F. När en elev från en svensk grundskola söker till gymnasiet räknas bokstäverna om till siffror enligt följande:
A = 20
B=17,5
C=15
D=12,5
E=10
F=0

Räkna ut ett svenskt meritvärde

För att räkna ut ditt meritvärde gör du först om dina franska betyg till svenska bokstäver enligt skalan nedan, och sedan till poäng. Till sist räknar du samman poängen:

A = 18 – 20
B = 16 – 17
C = 13 – 15
D = 11 – 12
E = 9 – 10
​F = 0 – 8

Ämne                   Franskt betyg   Svenskt betyg   Svenska poäng
Histoire-Géographie    15,8                B                          17,5
Anglais                            11,3                D                         12,5
Mathématiques            18,1                 A                         20
etc                                                                                                                                                                                                         Meritvärde 50

​Jämföra meritvärden

Elever i en svensk skola har 17 ämnen (16 om man inte har språkval) i sitt meritvärde. Detta innebär att det maximala meritvärdet blir 320-340 (om man har A i alla ämnen).

En elev på LFSL har 12-13 ämnen, vilket ger maxpoäng 240-260. Detta innebär att en elev på LFSL inte kan jämföra sin meritpoäng med den svenska eftersom han/hon inte läser lika många ämnen.

​Det man istället kan göra om man vill få en bild av antagningsnivån är att räkna ut ett snitt av antagningsgränsen (det betyget den sist intagna hade, d.v.s. den med lägst betyg), medianen och ens eget meritvärde.

Exempel:
Slutlig antagning
En skola har följande resultat på ett av sina program:
Antagningsgräns: 285
Median: 305

Dividera antagningsgränsen och medianen med antalet ämnen (17) för att få ett medeltal.
Medelvärde antagningsgräns: 16,8
Medelvärde median: 17,9
De här siffrorna kan du sedan jämföra med medeltalet av ditt eget meritvärde.

Om ditt meritvärde är 210 och du har 13 ämnen blir medelvärdet: 16. I det här fallet innebär att du ligger lite under de medelvärden som finns på det program och den skola du har sökt. Det behöver inte betyda att du inte kommer in:

  • Siffrorna är förra årets slutliga antagning och baserar sig därför på de elever som sökte då. I år kan det bli fler eller färre sökande med lägre eller högre betyg
  • Du söker på fri kvot och det viktigaste för skolorna är att se att du har samma profil som de elever som går på skolan
  • Sifforna ska ses som en fingervisning om betygsnivån – om du har medelvärde 11 och vill gå på en skola som har medelvärden enligt ovan kan det nog bli svårt att komma in, men om du ligger strax under har du fortfarande en chans.