Svenskt gymnasium – Fri kvot

Fri kvot

Eleverna från Internationella skolor hamnar i den fria kvoten. Läs mer om fria kvoten här.

Alla utländska betyg, i vårt fall de franska bulletins, skickas av skolan i ursprungligt skick till gymnasieantagningen. Med betygen skickar vi med en tabell* med en översättning mellan betygssystemen. Det blir sedan huvudmannen för den skola som eleven angivit som val som ansvarar för bedömningen av dessa till motsvarande svenska betyg. Om det är en kommunal gymnasieskola är det Utbildningsförvaltningen, är det en friskola är det skolan själv.

Alla tre bulletins från 3ème skickas av skolan, men många gånger tittar kommunen/skolan mest på den tredje trimesterns betyg. Till de franska bulletins bifogas de svenska betygen i SPS.

urval

Om flera har samma meritvärde vid urvalet till ett visst program händer det ibland att inte alla med samma meritvärde kan antas. Då tillämpas en rangordning utifrån vissa specifika kriterier. Det finns fyra olika rangordningskriterier. Gymnasieskolorna väljer själva vilket av dessa kriterier som ska gälla på sina olika studievägar.

De fyra olika rangordningskriterierna är:

  • Valrang, jämförelsetal och slump (- vanligaste)
  • Ma + No, valrang, jämförelsetal och slump
  • Eng + Sv/Sva + So, valrang, jämförelsetal och slump
  • Sve/Sva, valrang, jämförelsetal och slump

​*A = 18 – 20
B = 16 – 17
C = 13 – 15
D = 11 – 12
E = 9 – 10
​F = 0 – 8