Ansökan – högskolestudier i Sverige – Gymnasieexamen

För att kunna göra en ansökan behöver du skapa ett konto på Antagningsenheten.

Ladda upp / skicka de betyg som delas ut under Cérémonie des casquettes inom utsatt tid (runt 20 juni).

De elever som får en Gymnasieexamen kan själva besluta om vilken examen som ska användas i ansökan. 

Även om du beslutar dig för att söka till universitet/högskola med din franska BAC (innan 5 juli) är det bra att skicka in din Gymnasieexamen, 
eftersom du då inte har hunnit få resultaten från din BAC, ger det dig två möjligheter.

Om du vill söka med dina BAC-resultat måste du skriva ett brev till Antagningsservice och berätta det*. Du laddar upp brevet på samma sätt som
du laddar upp dina betyg. Maila dem gärna samma brev. Skicka inte in brevet förrän du har laddat upp samtliga dokument som ska laddas upp,
d.v.s. både Gymnasieexamen, Baccalauréat, samt eventuella övriga betyg.

Om du skulle få problem med Antagningsenheten i den här frågan så insistera och hänvisa till deras hemsida: https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/tyska-och-franska-skolan/

Om du efterhand upptäcker att de har använt din Gymnasieexamen, trots att du har bett om att de ska använda din Baccalauréat, och du p.g.a.
detta inte har kommit in så har du rätt att överklaga. Detta gör du direkt hos Antagningsenheten.

* Endast nödvändigt om du har laddat upp / skickat in din Gymnasieexamen

URVAL

Följ denna länk för information om betygsurvalet på antagningens hemsida.​

UTÖKAT PROGRAM

Man måste ha läst minst 2500 (och fått E i minst 2 250 poäng) för att få gymnasieexamen.

Eleverna på LFSL läser vanligtvis mer, beroende på program och spécialités, vilket kallas för ett utökat program.

De poäng som är över 2500 kallas utökade kurser. I examensbeviset är det utmärkt med ett U vilka kurser som är utökade kurser. Dessa kurser räknas bara med i snittbetyget om de behövs för behörigheten till ett specifikt program, eller om de ger dig meritpoäng.