Återinskrivning av elever 2020-2021

Bästa föräldrar,

Vi är glada att kunna informera er om att perioden för återinskrivning av elever för skolåret 2020-2021 kommer att pågå från onsdag 1 april till onsdag 22 april 2020.
Ni kan återinskriva ert barn digitalt via LFSL:s plattform för föräldrar, Eduka, som inrättades förra året. För att göra detta, vänligen använd följande länk: EDUKA

För vägledning, hänvisar vi er till informationen i handboken för inskrivning.
Vi ber er också notera de nya skolreglerna.
För familjer med barn på högstadiet eller gymnasiet, vänligen läs även villkoren för användning av elevskåpen.

Ni finner länkar till dokumenten (på franska) nedan:

le Manuel d’inscription (handbok för inskrivning)
la charte de scolarisation (skolregler)
les conditions d’utilisation des casiers (villkor för användning av elevskåp)