Betyg och meritpoäng – högskolestudier i Sverige

När du ska söka till högskola eller universitet efter gymnasiet har de olika programmen olika antagningsgränser. Dessa är baserade på det snittbetyg som krävs för att komma in på programmet eller kursen.

Du använder ditt snittbetyg, eller meritvärde, som medel för att konkurrera om en plats på det programmet du vill läsa. Det fungerar som ett slags jämförelsetal beräknat på de betyg du erhållit.

Maximum meritvärde man kan få utifrån sina betyg är 20.0.

Bedömningshandboken

Svenska betyg – Gymnasieexamen
De franska betygen i bulletins, 2nde-Tale, slås samman till olika medelbetyg och transfereras till preliminärt jämförelsetal enligt skalan nedan.


Omvandlingstabell för medelvärde i GYmnasieexamen och fransk baccalauréat

SKALA – FR.O.M. HT2021

Skala: 10-20

MinMaxOmvandlat svenskt betyg
10,0010,0010,94
10,0110,1011,75
10,1110,2012,09
10,2110,3012,32
10,3110,4012,52
10,4110,5012,74
10,5110,6012,94
10,6110,7013,15
10,7110,8013,33
10,8110,9013,49
10,9111,0013,65
11,0111,1013,80
11,1111,2013,93
11,2111,3014,06
11,3111,4014,19
11,4111,5014,32
11,5111,6014,46
11,6111,7014,56
11,7111,8014,64
11,8111,9014,69
11,9112,0014,82
12,0112,1015,00
12,1112,2015,10
12,2112,3015,21
12,3112,4015,31
12,4112,5015,39
12,5112,6015,50
12,6112,7015,60
12,7112,8015,71
12,8112,9015,78
12,9113,0015,86
13,0113,1015,96
13,1113,2016,06
13,2113,3016,17
13,3113,4016,25
13,4113,5016,33
13,5113,6016,41
13,6113,9016,48
13,9114,0016,66
14,0114,1016,85
14,1114,2016,93
14,2114,3017,01
14,3114,4017,08
14,4114,5017,17
14,5114,6017,27
14,6114,7017,34
14,7114,8017,42
14,8114,9017,50
14,9115,0017,58
15,0115,1017,66
15,1115,2017,73
15,2115,3017,81
15,3115,4017,86
15,4115,5017,94
15,5115,6018,02
15,6115,9018,07
15,9116,0018,23
16,0116,1018,39
16,1116,2018,46
16,2116,3018,54
16,3116,4018,59
16,4116,5018,67
16,5116,6018,75
16,6116,7018,80
16,7116,8018,85
16,8116,9018,91
16,9117,0018,98
17,0117,1019,06
17,1117,2019,11
17,2117,3019,17
17,3117,4019,22
17,4117,5019,27
17,5117,6019,32
17,6117,7019,38
17,7117,8019,43
17,8117,9019,48
17,9118,1019,53
18,1118,4019,60
18,4118,7019,70
18,7119,2019,80
19,2119,9019,90
19,9120,0020,00

Omräkning av betyg i Gymnasieexamen

Efter att de franska betygen har justerats enligt tabellen bredvid, översätts de till svenska bokstavsbetyg enligt följande skala:

F=0 – 8 , E=9 – 10, D=11 – 12, C=13 – 15, B=16 – 17, A=18 – 20

Exempel: En elev har 13,21 i engelska. Detta transfereras till 15,86, vilket innebär betyget B.

Räkna ut ett meritvärde
För att beräkna ditt snittbetyg eller så kallat meritvärde i Gymnasieexamen gör du på följande sätt:

Använd följande värden: F = 0, E = 10, D = 12,5, C = 15, B = 17,5 och A = 20.

För att beräkna ditt snitt måste du multiplicera varje betyg med antalet poäng kursen du fått betyget i har. Till exempel; om du har fått A i en kurs som är 100 poäng multiplicerar du 20 med 100.

På samma sätt gör du för varje kurs du läst, för att få ut betygsvärdet för varje enskild kurs. Till sist får du en stor summa som du sedan ska dividera på antalet poäng du läst under dina gymnasieår. För ett fullt program med högskolebehörighet ska du ha läst minst 2500 poäng. När du dividerat med detta får du ut ditt meritvärde.

Exempel: om en elev beräknar sina betygsvärden med antalet gymnasiepoäng han eller hon läst och får ut 37 500, så ska denne dividera detta med antalet lästa gymnasiepoäng. 37 500/2 500 = 15. Denna students meritvärde och snittbetyg blir alltså 15,0.


Meritpoäng – Baccalauréat och OIb

För att kompensera för att de som söker med svenska gymnasiebetyg får meritpoäng lägger du till poäng till dina franska betyg enligt nedanstående tabell.

​Det preliminära meritvärdet är ditt omräknade betygsvärde

Preliminärt meritvärde   Meritpoängskompensation
10,00-11,99                            0,50 
12,00-12,99                            0,75 
13,00-13,99                            1,00 
14,00-14,99                            1,25 
15,00-15,99                            1,50
16,00-16,99                            1,75
17,00-17,99                            2,00
18,00-18,99                            2,25
19,00-20,00                            2,50

​Meritpoängskomensationen läggs alltid till sist, när eventuella kompletteringar har lagts till.

meritpoäng – Gymnasieexamen

Oavsett vilken utbildning du söker kan du som går på LFSL få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk (franska, tyska och spanska) och matematik.

För att få meritpoäng krävs att du har godkänt betyg (E) eller högre i kursen. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Du kan maximalt få 2,5 meritpoäng.

Utökade kurser kan också ge meritpoäng och betyget räknas då med i jämförelsetalet. Om du kompletterar med meritkurser i efterhand gäller samma regler. Om du har betyg i flera kurser som kan ge meritpoäng räknas de kurser som ger bästa meritvärde.

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 meritpoäng
Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng.
Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng.
Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng.

Meritpoäng för matematik – max 1,5 meritpoäng
Om behörighetskravet är grundläggande behörighet så ger matematik 2, 3 och 4 vardera en halv meritpoäng.

Om behörighetskravet är matematik 2 så ger matematik 3 och 4 vardera en halv meritpoäng.

​Om behörighetskravet är matematik 3 så ger matematik 4 en halv meritpoäng.

OBS! Om behörighetskravet är matematik 4 så ger det 0 meritpoäng i matematik.

Komvux

På Komvux kan du göra en prövning i en kurs som du inte har betyg i för att få meritpoäng. https://vuxenutbildning.stockholm/komvux/