BFI

Från Option Internationale du Baccalauréat (OIB) till Baccalauréat Français International (BFI) ​

Från läsåret 2022/2023 utvecklas l’Option Internationale du Baccalauréat (OIB) och blir le Baccalauréat Français International (BFI). Elever som går i 1ère kan skriva in sig och förbereder då under två år detta nya internationella program, vilket blir en del av deras baccaluréat ( från 2024).​

Förändringar gentemot l’Option Internationale du Baccalauréat (OIB)

→ Man förbereder en BFI de sista två åren på lycée (1ère och Tale) – i 2nde fortsätter den svenska internationella sektionen (SIS) från 3ème. ​

→ Även elever som inte är inskrivna på en internationell sektion i 2nde kan ansöka om att få förbereda en BFI.​

→ De specifika ämnena för OIB och BFI, Approfondissement culturel et linguistique (ACL) och la discipline non-linguistique (Histoire-Géographie), förstärks och kompletteras av det nya ämnet Connaissance du monde.​

→ Eleverna genomför ett projekt tillsammans med en internationell partner. 


Inom BFI finns olika s.k. parcours.​

 LFSL erbjuder vi le Parcours Trilingue. 

FRANSKA  SVENSKA – ENGELSKA


Undervisningen

Den elev som förbereder en Baccalauréat Français International (BFI) har :​

→ samma undervisning som de elever som inte förbereder en BFI (enseignements de tronc commun, enseignements de spécialité).​

→ 3 ytterligare ämnen specifika för BFI:

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est image.png.
Histoire-Géographie – Svenska

Innehållet i undervisningen av Histoire-Géographie inom BFI är densamma som den nuvarande undervisningen i Histoire-Géographie. En del av innehåller kommer att undervisas på franska och en del på svenska. I slutet av Terminale genomför eleverna ett skriftligt och ett muntligt prov.

Approfondissement culturel et linguistique (ACL) – Engelska​

Innehållet i undervisningen i Approfondissement culturel et linguistique är till stor del densamma som den nuvarande, frivilliga, kursen Littérature Anglophone, som alltså blir en del av ACL. I slutet av Terminale genomför eleverna ett muntligt prov.

Connaissance du monde (CdM) – Svenska

CdM utgår från idéhistoriska och geopolitiska frågor, kunskap om utmaningarna i den samtida världen, kultur och civilisation i de land där språket talas, samt från ett projekt, som drivs av eleven, tillsammans med en internationell partner. ​

Tre större temaingångar behandlar och utforskar de stora  frågorna i vår samtida värld:  ​

  • Leva tillsammans
  • Bo i världen
  • Bygga en framtid

CdM kombinerar : ​

→ traditionell undervisning med syfte att ge eleverna ett kulturellt och språkligt innehåll, samt en bild av stora och samhällsviktiga frågor som diskuteras i de länder där språket talas.   ​

→ ett konkret och kollektivt projekt, i terminale, sammankopplat med kursplanen, på sektionsspråket, där eleven samarbetar med en internationell partner.​

I slutet av terminale genomför eleven ett muntligt prov.  

​Baccalauréat  – examinationer

→ Examinationen i Approfondissement culturel et linguistique ersätter examinationen i LVA eller LVB, beroende på vilket språk som ACL undervisas i.​

 → Examinationen i Connaissance du monde läggs till de andra examinationerna och koefficienterna.​

 → Examinationen i la discipline non linguistique obligatoire (Histoire-Géographie), ersätter examinationen i det  berörda ämnet.