Covid-19 Återgång till undervisning i skolan

Kära föräldrar och kära elever,

Först och främst vill vi tacka våra lärare, våra elever och deras föräldrar för det engagemang ni har visat under denna aldrig tidigare skådade period och för att ni har lyckats övervinna alla hinder för att möjliggöra en välfungerande distansundervisning.

I samband med att LFSL övergick till distansundervisning för 6 veckor sedan, stängde andra länder i Skandinavien, de internationella skolorna i Stockholm och i Frankrike sina lokaler. För våra elever och lärare, som utgörs av en internationell sammansättning personer och som precis innan hade rest i stor utsträckning, var risken förhöjd. Vi visste då inte att Sverige skulle ha en annan inställning och vi visste inte hur länge situationen skulle pågå.

Under hela tiden har vi uppmärksamt följt händelseutvecklingen och rekommendationer som kommit från svenska såväl som franska myndigheter och vi måste nu anpassa oss till just denna situation och tänka på att anpassa vår verksamhet.

Med stöd av underlag som har tagits fram i samarbete med personal, föräldrar och skyddskommittén fattades det på styrelsemötet som ägde rum tisdagen den 28 april beslut om att återgå till undervisning i skolans lokaler. Denna återgång kommer att ske under förutsättning att alla sanitära åtgärder som tas upp i dokumentet (se länk nedan) är uppfyllda. Vi vill att ni tar del av dessa åtgärder och är tacksamma för att ni följer dem.
Åtgärder (på engelska)

Vi uppmärksammar er särskilt på två punkter:

  • Ingen vuxen (utom personal) kommer att ha tillträde till skolans lokaler. På skolgården kommer en avspärrning att sättas upp så att föräldrarna inte kommer i fysisk kontakt med lärarna, diskussioner mellan familjer och personal måste fortsätta på distans.
  • Varje morgon kommer våra pedagoger att använda panntermometrar för att kontrollera tempen på alla elever innan de går in i skolbyggnaden. Alla elever som har mer än 37,7° kommer att skickas hem. Föräldrarna kontaktas omedelbart för att komma och hämta barnet.

Återgången till undervisning i skolans lokaler kommer att ske enligt följande tidsplan:

ÉLÉMENTAIRE

  • Återgång till undervisning i skolans lokaler torsdagen den 7 maj för alla klasser.
  • Skapa en virtuell klass per årskurs för elever som är frånvarande.
  • Samarbete med skolpersonal under skoldagen för att möjliggöra arbete i mindre grupper.

COLLÈGE

  • Återgång till undervisning i skolans lokaler måndag 18 maj för att inledningsvis fokusera insatserna på återgången på élémentaire (låg- och mellanstadiet).
  • Schemat kommer att ändras för att kombinera närvaro i skolans lokaler i mindre grupper med en fortsatt distansundervisning.

LYCÉE

  • Fortsatt distansundervisning för alla fram till läsårets slut.
  • Möjlighet att tillfälligt ta emot elever för att t.ex genomföra muntlig examen i franska.

Vi ber er skicka alla frågor till covid19@lfsl.net. Nedan finner ni också en länk till en FAQ (på engelska) som gör att alla bättre kan förstå beslutsprocessen och de genomförda förfarandena.
FAQ

När det gäller familjer som önskar behålla barnen hemma de måste informera ”Vie scolaire”. Vi kommer att följa upp varje elev och dokumentera skälen till frånvaron. Detta i syfte att leva upp till kraven på skolplikt.

Vi räknar med din följsamhet som förälder för att säkerställa framgången för denna återgång till undervisning på plats. Om ditt barn eller en familjemedlem är sjuk måste ditt barn stanna hemma.

Vi vill tacka hela vår personal som har visat stort samarbetsvilja i planeringen inför återgången till undervisning på plats och vi finns alltjämt tillgängliga för dem för eventuellt stöd i att följa denna planering.

Med vänliga hälsningar,

Laurent Cantuel
Rektor