Covid-19 information innan lovet

Kära lärare, kära föräldrar, kära elever,

Den fjärde veckan med distansutbildning har gått och jag noterar det arbete som uppnåtts av var och en för att säkerställa dess framgång: lärarnas engagemang, elevernas uthållighet och föräldrarnas stöd. Jag vill uppriktigt tacka er alla för ert engagemang och ert stöd.

Skolkalendern ger oss två veckors paus i distansundervisningen från och med skärtorsdag kväll.
Frågor ställs redan beträffande 27 april. Situationen utvecklas varje dag, vilket innebär att det är svårt att planera i 15 dagar framåt.
Styrelsen kommer att träffas under den andra veckan på lovet för att fatta lämpliga beslut. Vi delar nedan, för transparens, de olika alternativen.

Hypotes 1: Skolorna i Sverige stängs
Regeringen införde en ny lag i parlamentet för att kunna vidta nödvändiga åtgärder baserade på hälsosituationen i Sverige. Vi har för närvarande ingen insyn beträffande regeringens beslut under de kommande två veckorna. Om ett beslut att stänga skolor fattas kommer distansutbildningen vid LFSL att fortsätta från 27 april.

Hypotes 2: Svenska skolor förblir öppna men hälsosituationen är fortfarande kritisk
Om hälsosituationen fortfarande är kritisk eller förvärras, kommer skälen för att inrätta distansutbildning på LFSL fortfarande vara giltiga.
Som en Internationell skola är eleverna och personalen spridda över hela Stockholm (och i närliggande städer), och att få dem att resa varje dag för att åka till skolan skulle det strida mot hälsomyndigheternas rekommendationer om att begränsa resor och användning av kollektivtrafik.
Men vi är medvetna om svårigheterna som distansundervisning innebär för vissa familjer. Efter lovet kommer personalrepresentanter att träffas för att diskutera med ledningen de säkerhetsåtgärder som krävs för att kunna ta emot vissa elever på skolan. Vi måste innan dess genomföra ett CHSCT-möte (en kommitté för hälsa och säkerhet och arbetsvillkor). Vi återkommer till er när detta mötet har slutförts.
För er information så har LFSL inte den nödvändiga utrustningen för att kunna tillhandahålla distansutbildning för en del av eleverna och undervisning i klassrummen för en annan del. Följaktligen, om det skulle gå att ta emot vissa elever, skulle det bara vara för att hålla dem under uppsikt och undervisningen skulle fortsätta på distans.

Hypotes 3: Hälsosituationen förbättras
Om hälsosituationen förbättras kommer vi också att tillsammans med personalens representanter utvärdera hur man ska gå tillväga för att öppna byggnaden igen. Det kommer att vara nödvändigt att se till att alla säkerhetsåtgärderna respekteras och vi kommer ta den tid som krävs för att organisera ett mottagande av eleverna under de bästa förhållandena och för att säkerställa säkerhet för dem och personalen.

Vi återkommer till er under lovet för att informera er om de beslut som fattas.

Vi vill också informera er om att det kommer att finnas en jour under lovet:

  • Psykologiskt stöd kommer att erbjudas av Kajsa Niklasson den första veckan och av alla i elevhälsan och Vie Scolaire under den andra veckan, tveka inte att kontakta dem.
  • Gruppen som hanterar av Covid19 kommer alltid att vara aktiv och ni kan skicka era frågor till covid19@lfsl.net, vi besvarar alla frågor så långt det är möjligt.

Jag önskar er alla en glad påsk, ta hand om er och era nära och kära.
Jag önskar eleverna ett fint lov, ta en paus och njut av de första vårdagarna!

Hälsningar,
Laurent Cantuel
Rektor