COVID-19: Information och FAQ 2020-03-26

Kära föräldrar,

Vi har just fått veta att elever på låg- och mellanstadiet samt förskolan förra veckan officiellt diagnosticerats med Covid-19. Flertalet föräldrar har även meddelat att deras barn (på förskolan, låg- och mellanstadiet, samt högstadiet) har sjukdomssymptom som liknar Covid-19, men att tester ej kunnat utföras. Vi ber er därför att vara fortsatt vaksamma över dessa symptom och hålla barnen hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Vi påminner er om hygienråden som förebygger smittspridning av viruset. Det är var och ens ansvar att nogsamt följa dessa råd:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant.
  • Hosta eller nysa i armvecket eller i en näsduk.
  • Hälsa utan att ta i hand eller kindpussas.
  • Använda engångsnäsdukar och därefter kasta dem.
  • Avstå från att besöka äldre personer eller personer i riskgrupper för att undvika att de smittas.
  • Hålla 1,5 till 2 meters avstånd till andra människor.
  • Avstå från folksamlingar, begränsa hur ni rör er och vilka ni träffar.
  • Vid minsta symptom (hosta, feber, snuva) stanna hemma och undvika att träffa folk.
  • Tvätta era kläder i 60 grader.

Vidare vill vi informera er om att distansundervisningen i skolan kommer att pågå tills annat meddelas. Vi kommer att hålla er informerade om händelseutvecklingen i Sverige och om hur vi ställer oss till fortsatt distansundervisning på élémentaire och collège.

Förskola
När det gäller förskolan är det flera i personalen som ej är på plats och vår normala kapacitet kan därför inte säkerställas. Förskolan är dock öppen för de barn vars föräldrar har ett starkt behov av omsorg. Som vi informerade er om i förra veckan tänker vi framför allt på familjer som har särskilda behov av omsorg. Vi vill be er att hålla kontakten med de klassansvariga på varje avdelning för att kunna planera personalschema och matbeställningar. Barn som visar minsta symptom på sjukdom ska inte vara på förskolan. Om vi märker att ett barn på förskolan visar tecken på sjukdom kommer vi omedelbart be föräldrarna att hämta dem. Ni som har möjlighet att ha barnen hemma hjälper oss att minska barnantalet och att minimera smittriskerna.

Elémentaire, Collège och Lycée
I skolan, som har ett avtal med AEFE, kan vi idag med tanke på de beslut som fattats i Frankrike för AEFE-anställda lärare och de epidemiologiska och praktiska försiktighetsåtgärderna, inte säkerställa en skolmiljö på en acceptabel nivå för personal och elever. Av den anledningen beslutade vi att gå över till distansundervisning. Situationen kommer naturligtvis att utvärderas regelbundet av AEFE, ledningen och styrelsen. Idag är tyvärr även en delvis öppning för undervisning i skolan på élémentaire och collège otänkbar.
Föräldrar med ett absolut behov av att deras barn ska tas emot kan kontakta skolan. Vi försöker gemensamt hitta lösningar för att ta emot eller stödja eleverna. Detta beslut fattas av rektorn.

På länken nedan finner ni ett dokument som vi hoppas besvarar era frågor angående denna situation. Tveka inte att höra av er med ytterligare frågor till vår e-post: covid19@lfsl.net

Med vänliga hälsningar,

Laurent Cantuel, Rektor
Katarina Koto, Rektor och Skolchef för Förskolan

Dokument för frågor: FAQ