Distansundervisningsplan LFSL

COLLÈGE / LYCÉE

Kära föräldrar, kära elever,

Två veckor har snart gått sedan vi övergick till distansutbildning på LFSL.
Alla har fått lära känna detta nya tillvägagångssätt och skapa sina egna rutiner.
Våra lärare visar ett enormt engagemang för att stödja kontinuiteten i undervisningen och vi är stolta över elevernas engagemang och deras familjers hjälp för att säkerställa att det lyckas.

Nedan finns en länk till dokumentet ”LFSL Distansundervisningsplan” (på engelska).
Detta dokument är resultatet av utbyte av praxis mellan lärare och feedback från foräldrar och elever.
Alla har sin roll att spela i framgången för denna ovanliga, men för alla lärorika, inlärningssituation !

Ni hittar också en länk till ett dokument om den aktuella situationen, “Situation Bulletin” (även den på engelska) som kommer att uppdateras regelbundet och publiceras på vår hemsida.

Lycka till alla och ta hand om er !

Hälsningar,
Laurent Cantuel
Rektor

Länkar:
Distance Education Plan
Situation Bulletin