Élémentaire – återgång till skolan

Kära familjer,

Sedan vi meddelade förra onsdagen att undervisningen på låg- och mellanstadiet återupptas i skolans lokaler från och med torsdag 7 maj, har de pedagogiska och administrativa teamen mobiliserats så att återupptagandet sker under de bästa förhållandena beträffande välkomnande och säkerhet för personal och studenter.

Nedan hittar ni en länk till ett dokument som beskriver de nya metoderna och organisationen av denna “nya” skolstart, samt ett dokument som rör undervisningen i svenska.
Mer exakt information kommer också att skickas till er av era barns lärare, särskilt beträffande hur dagarna organiseras.

Länkar:
LFSL – Återgång till skolan élémentaire (på engelska)
Svenskundervisning élémentaire – maj och juni 2020

Tack för att ni läser dessa dokument noggrant, vi vill uppmärksamma er på några punkter:

  • Håll ert barn hemma om ni är osäkra, barnens temperatur kommer att mätas varje morgon innan barnet går in i skolan.
  • Läs och följ instruktionerna på de platser där ni kan lämna och hämta ert barn.
  • Gå inte in på skolan av någon anledning, om ni måste nå skolan kan ni kommunicera via e-post med er kontakt eller via telefon (ni kan nå sekretariatet på +46 8 441 3030) .

Dessutom vill vi ber er att ta er tid att diskutera med ert barn om villkoren för denna återgång och göra dem medvetna om vilka sanitära åtgärder de måste följa:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, före måltider, efter rast och efter toalettbesök. Använd hydroalkoholgel vid behov.
  • Undvik att röra i ansikte och ögon.
  • Hosta eller nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Respektera så långt som möjligt avståndet och undvik nära kontakt.

Diskussioner och påminnelser kommer att ske i klasserna tillsammans med lärarna, men det är viktigt att dessa instruktioner också kommer från er och att ni delar dem med ert barn.

Vi står till ert förfogande för alla frågor ni kan ha och önskar våra lärare och elever på låg- och mellanstadiet en god återvändo till skolan.

Hälsningar,

Laurent Cantuel – Rektor
Maël Renault – Låg- och mellanstadiechef