Information – Distansundervisning

Élémentaire – Collège- Lycée – Praktisk information


Bästa föräldrar, Bästa elever,

Jag hoppas att denna första tid av distansundervisning gått bra.
Alla team arbetar för att säkerställa en pedagogisk kontinuitet. För alla, elever och lärare, är detta ett nytt sätt att samarbeta och utbyta. Vi förstår svårigheterna för vissa att anpassa sig till denna nya situation och till de olika verktygen som används. Det kommer att ta en viss tid och vi tackar för er förståelse.

Rutiner och arbete
Det är mycket viktigt att eleverna sätter upp rutiner, går upp samma tid varje dag, reserverar tid för läxor och följer schemat så mycket som möjligt.
För Collège & Lycée kan föräldrar se det arbete som begärs via sina Pronote-konton under ”Cahier de texte” : “Contenu de cours” et “Travail à faire”.
Vissa lärare arbetar veckovis, andra följer schemat i Pronote.

För att öva på språk påminner vi er om att alla elever från CE2 till 3ème har tillgång till en metod för online-inlärning, Rosetta Stone (mer info).
För dem som har tillgång till fransk TV har France Télévision just anpassat sina program för att från i måndags erbjuda utbildningsprogram från CP till Terminale (mer info).

Implementering av stöd
För Collège & Lycée har flera medarbetare rekryterats till stöd för lärare för att hjälpa elever med behov i ämnen som: engelska, spanska, fysik-kemi, matematik, franska och historia-geografi. Kontakta bara ditt barns lärare för att se om denna hjälp behövs. Stöd ges som prioritet till elever med tentamen (3ème och Terminale).

“Vie Scolaire” & Frånvaro
Det är viktigt att fortsätta följa eleverna i sina utbyten med läraren och deras läxor. För Collège & Lycée, vänligen informera “vie scolaire” via e-post viescolaire@lfsl.net om ditt barn inte är tillgängligt på grund av sjukdom eller anslutningssvårigheter. Närvarokontroll kommer att genomföras i samarbete med lärarna för att undvika att någon tappar intresset eller känner sig isolerad. “Vie Scolaire” förblir tillgängligt om eleverna känner behov av att prata, det är viktigt att hålla kontakten med skolan och alla dess intressenter.
Beträffande elever på låg- och mellanstadiet, ber vi er hålla läraren informerad.

Skolhälsans Tillgänglighet för tillgänglighet för elever
Eleverna kan kontakta kuratorerna, Kajsa & Morgane, som står till förfogande för att utbyta, lyssna och ge er råd under denna period.
Pia, Specialpedagog, är fortfarande tillgänglig för elever med särskilda behov i Collège & Lycée för att stödja dem vid upprättandet av en ny arbetsstruktur.
Vänligen se här Skolhälsans organisation och deras e-postmeddelanden.

Dessutom är det viktigt att gå ut lite för att få frisk luft eller träna. Men vi vill fästa er uppmärksamhet på personer som samlas i grupp. Denna distansutbildning syftar till att undvika att barn samlas och även om åtgärderna i Sverige för tillfället inte är desamma som i Frankrike, är var och en enskilt ansvarig för att undvika kontakter och på så sätt begränsa spridningen av viruset (se bifogad affisch).

Vi står till ert förfogande om ni har frågor under denna period och kommer att fortsätta att kommunicera med er regelbundet.
Ni kan kontakta oss på: covid19@lfsl.net

Hälsningar,
Laurent Cantuel
Rektor