Information – protokoll för hygienrutiner och pedagogiska anpassningar från den 17 janauri 2022

Kära föräldrar,

Efter CHSCT-mötet idag för att bedöma hälsosituationen, vill vi be er att konsultera protokollet för hygienrutiner och pedagogiska anpassningar, som uppdaterats från och med 17 januari 2022, genom att följa denna länk.
Vi tackar för er förståelse och ert bidrag till en god följsamhet av protokollet för hygienrutiner och pedagogiska anpassningar.

Vänliga hälsningar,
Aurélien LOYSON
Proviseur / Chef d’établissement / Rektor / Headmaster