Jobb-forum 2020

Eleverna arbetade på sin karriärplanering under skolans jobb-forum !

Lördagen den 11 januari 2020 organiserade Lycée Français Saint Louis ett forum för alla gymnasieelever i samarbete med franska Handelskammaren i Stockholm.

Detta forum gav eleverna en stor möjlighet att förstå yrkesvärlden och hjälpa dem att reflektera över sin framtid och professionella aktivitet.

Under hela morgonen utbytte de med över trettio yrkesverksamma från olika områden (läkare, ingenjörer, finansiärer, chefer, journalister …) vilka gav dem information om sina arbeten och studier.

En representant för Campus France Sverige närvarade också för att presentera fransk högskoleutbildning och de program som är tillgängliga i Frankrike.